Vårdbron är ny leverantör hos Kriminalvården!

Vårdbron är ny leverantör hos Kriminalvården!

Goda nyheter! 

Vårdbron är ett av de upphandlade bolagen inom Kriminalvården för sjuksköterskor och kan bemanna i regionerna mitt, öst, väst, syd och Stockholm. 

Är du intresserad av att arbeta som hyrsjuksköterska inom Kriminalvården? Kontakta oss!