Det är dags för en förändring


Det är dags för en förändring!

Vi har under en längre tid arbetat på ett nytt grafiskt och kommunikativt uttryck. Ett uttryck som accentuerar och tydliggör vår position och vår riktning. Nya Vårdbron är mer folkligt, mer i ögonhöjd. 

Och framförallt närmare våra uppdragsgivare och sjukvårdskonsulter. 

Hör av dig till oss om du vill veta mer om vårt nya steg mot en trygg bemanning.