Förändringar i bemanningsbranschen just nu

Förändringar i bemanningsbranschen just nu

Vi ser just nu en förändring inom bemanningsbranschen när det kommer till vårdbemanning. Flertalet regioner har gått ut med delvis eller helt bemanningsstopp av hyrpersonal från och med första oktober. Bemanningsstopp innebär att regionerna och/eller kommunerna går ut med att de inte kommer att ta in personal från bemanningsföretag under en tid framöver och att de istället önskar att öka antalet anställda. Vårdbrons erfarenhet av hyrstopp är att det oftast pågår under en begränsad tid och att regionen/kommunen sedan återgår till att ta in bemanningspersonal. Undrar du eller är orolig över bemanningsstopp är du varmt välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer. 

Ett bemanningsstopp, precis som det som pågår just nu inom vissa regioner, leder till att vi som bemanningsföretag får in färre avrop, både för hösten och vintern, än normalt vid denna tid på året. Detta i sin tur kommer öka efterfrågan på de bemanningsuppdrag som finns ute och således blir det högre konkurrens om dessa.  

Hur påverkar ett bemanningsstopp dig som konsult
Som nämnt ovan blir det högre konkurrens om befintliga avrop och därmed är det viktigare  att uppfylla avropets kravprofil. En kravprofil kan bland annat innehålla allt från krav på erfarenhet, kunskap i ett visst journalsystem till att kunna täcka hela perioden som avropats eller inte ha större invändningar på presenterat schema. För att öka chanserna till att få uppdraget behöver du uppfylla så många krav som möjligt. Vad som gäller för varje enskilt avrop informerar våra bemanningsspecialisterna dig om. 

Har du några frågor eller funderingar kring hyrstopp? Kontakta oss!

08-770 06 36
kontakt@vardbron.se