Får man sjukersättning inom vårdbemanning?

Får man sjukersättning inom vårdbemanning?

Vad händer om jag blir sjuk under mitt uppdrag?

Det är en av de vanligaste frågorna vi på Vårdbron tar emot från våra nya konsulter som är intresserade av att ta uppdrag genom oss. Ersättning vid sjukdom skiljer sig beroende på om du är fakturerande eller anställd konsult hos oss, och vi börjar med att förklara hur det fungerar för dig som anställd sjukvårdskonsult. 

För oss finns det bara ett svar, att du får sjukersättning precis som om du vore fast anställd hos regionen, kommunen eller annan privat verksamhet. Detta är något som inte är lika självklart för alla har vi insett, och därför vill vi tydliggöra hur vi på Vårdbron arbetar kring denna fråga. 

Sjuklönelagen, Lag (1991:1047) om sjuklön, säger har du som anställd rätt att behålla lön och andra förmåner vid sjukdom. Detta återfinns närmare bestämt i 1§ i sjuklönelagen. Enda undantaget till att inte ha rätt till sjuklön enligt sjuklönelagen är om anställningen pågår i mindre än en månad och du har arbetat mindre än 14 dagar av dessa. Detta kan du läsa om i 3§, sjuklönelagen. 

Vi arbetar helt enligt lagar och bestämmelser när det kommer till samtliga delar i vår verksamhet, vilket även inkluderar sjuklönelagen. Tar du uppdrag genom oss kommer du alltid att erhålla sjuklön enligt lag, inga undantag. Enklare uttryckt kommer första dagen tillämpas av karens, och sedan får du 80% av ersättningen i sjuklön från dag 2-14. 

När du arbetar som fakturerande konsult fungerar det däremot lite annorlunda eftersom det inte är oss du är anställd genom och således kan inte vi betala ut sjukersättning till dig. Det är något du själv behöver göra genom ditt egna företag i samband med din löneutbetalning. 

Hoppas att vi kunnat bringa lite klarhet i vår ställning till sjukersättning, annars är du varmt välkommen att kontakta oss så förklarar vi mer.