Tilldelningsbesked i den samordnade upphandlingen!

Tilldelningsbesked i samordnade upphandlingen!

Under förra veckan meddelade Kammarrätten att överklagan av den samordnade upphandlingen för hyrpersonal inom hälso- och sjukvård i Sverige avslagits. Detta innebär att avtalet kommer kunna startas igång enligt plan den 1:a januari 2024.

Vårdbron kan med glädje meddela att vi har blivit utvalda som en av leverantörerna i den samordnad upphandlingen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vårdbron har fått förtroendet att leverera både läkare och sjuksköterskor i samtliga av Sveriges 21 regioner.

– Vi är mycket stolta över att kunna fortsätta hjälpa regionerna att tillsätta kompetent personal inom vården. Därtill utökar vi nu vår avtalsbredd till flera regioner som vi inte har avtal med i dagsläget, säger Vårdbrons VD Ilian Vestman.