Vad menas med förmånsbeskattning?

Vad menas med förmånsbeskattning?

Vad är en förmån?

En förmån innebär att din arbetsgivare betalar för en privat levnadskostnad, exempelvis boende eller resor. Förmånen värderas i de allra flesta fallen till marknadsvärde, vilket är något som vi tillämpar på de förmåner vi erbjuder till våra konsulter. Ett undantag för när du inte förmånsbeskattas är när du erhåller milersättning, eftersom det är skattefritt. Betalar vi däremot din tågresa kommer detta att förmånsbeskattas som en förmån enligt Skatteverkets regler. 

Vad är förmånsbeskattning?

När arbetsgivaren, i detta fall Vårdbron, betalar för din privata levnadskostnad ska detta förmånsbeskattas enligt Skatteverket. En förutsättning för att vi ska kunna betala ditt boende och således förmånsbeskatta dig som konsult är att du är löntagare genom oss. Skulle du vara fakturerande konsult behöver du själv stå för boendet genom ditt egna företag. 

Allt som rör förmånsbeskattning sköter vi på Vårdbron i form av din arbetsgivare. Du kommer att kunna se att vi förmånsbeskattat dig på din lönespecifikation som ”Annan förmån”. Detta inkluderar både boende och resa om vi tillhandahållit det till dig under din uppdragsperiod.  

Förmånsbeskattning innebär således att du betalar skatt på det belopp förmånen avser. Skatten är enligt din normala skattetabell alternativt den skattesats du önskar från oss. Här följer ett exempel: 

Boendekostnad: 5 000 kronor
Skatt: 30%. 

Du förmånsbeskattas enligt: 5 000 * 0,3 = 1 500 kronor. 

Detta innebär att du betalar (skattar) 1 500 kronor för ett boende på 5 000 kronor. 

Är det förmånligt för mig att ni betalar boendet och/eller resan och sedan förmånsbeskattar mig?

Det korta svaret är: Ja. Precis som vi illustrerat i exemplet ovan kan du se att det alltid kommer vara fördelaktigt för dig att vi betalar ditt boende och/eller resa och att du sedan förmånsbeskattas för det. Alternativet är att du hade betalat det själv, vilket inte är förmånligt för dig. Men givetvis är valet ditt, du gör det som passar dig bäst! 

Undrar du någonting mer kring förmånsbeskattning eller något helt annat? Kontakta oss!