Tjänstepension

Tjänstepension inom bemanning

Som vi tidigare berättat är Vårdbron en av de nya leverantörerna på det Nationella Avtalet som gemensamt tagit fram av Sveriges 21 regioner. Med det nya avtalet kommer nya krav på oss som leverantörer, vilket bland annat innebär förändringar i pensionsavsättningen. Det införs nu ett pensionskrav för dig som är mellan 25-65 år, som tidigare varit frivilligt. Pensionsavsättningen är obligatorisk för både våra löntagare och fakturerande konsulter. Detta innebär att en del av lönen kommer numera att hamna på din pension. 

Mer konkret är kraven som ställs följande: 

Bakgrunden till kravställandet av tjänstepensionsavsättningen i avtalet är att matcha det aktuella kollektivavtalet. Genom att avsätta tjänstepension säkerställer du en högre ersättning den dagen du väljer att gå i pension. Genom att Vårdbron gör en pensionsavsättning tas dessa pengar från den oskattade lönen, vilket gör att du betalar mindre skatt på den del av din inkomst som investeras i din pension. 

Vill du diskutera kring hur tjänstepensionen påverkar just dig och din inkomst rekommenderar vi dig att kontakta en av våra bemanningsspecialister!