Resor och boende på bemanningsuppdrag

Resor och boende på bemanningsuppdrag

Hur fungerar det med resor och boende ute på uppdrag?

När du är intresserad av att ta uppdrag på annan där det inte finns möjlighet till att dagspendla kommer du behöva ett boende i närheten av där du ska arbeta. Har du inte tillgång till bil behöver du utöver boende, även resor bokade som tar dig till och från din uppdragsort. 

Hur nära ditt boende kommer vara din arbetsplats beror på utbudet av boende som finns att tillgå på uppdragsorten. Det är svårt att säga på förhand hur nära det är möjligt att bo, men vi kan garantera att vi alltid bokar inom ett rimligt avstånd och alltid i samråd med dig som konsult. 

Har du speciella preferenser när det kommer till boende eller resor är det viktigt att du delger dessa tidigt. Det kan exempelvis vara om du vill ha med dig ett husdjur på uppdraget, enbart åka tåg eller ha tillgång till parkering vid boendet. Vi försöker alltid möta dina önskemål i den mån det går, men stämmer alltid av med dig innan ett boende eller resa bokas. 

Hur boende och resor hanteras skiljer sig åt mellan om du är löntagare eller fakturerande konsult, läs mer nedan. 

 

Löntagare

Som löntagare kommer vi både hjälpa dig att hitta boende och resor, om du inte önskar att göra det själv. Din bemanningsspecialist kommer tillsammans med dig gå igenom eventuella preferenser för både boende och resa och försöka vara så tillmötesgående med dessa som möjligt. 

När vi som arbetsgivare betalar ditt boende och resa har vi skyldighet enligt Skatteverket att tillämpa förmånsbeskattning. Vill du läsa mer om förmånsbeskattning har vi skrivit en nyhet tidigare som går in på djupet kring hur det fungerar.  

 

Underkonsult

Om du är en konsult som driver eget företag och fakturerar oss för dina arbetade timmar räknas du som underkonsult. När du är underkonsult kommer du att betala boende och resor genom ditt företag. Vi kan självklart hjälpa till att hitta både boende och resa om du önskar. 

Har du några frågor kring boende eller resa är du alltid varmt välkommen att kontakta oss!